FANDOM


Bakugan Battle BrawlersSửa đổi

Từ đầu phim Shun xếp hạng số một trên toàn thế giới.Nhưng điều đó đã thay đổi khi mẹ của cậu ấy bị ốm và phải vào bệnh viện.Sau khi mẹ cậu ấy mất,cậu phải ở với ông.Ông cậu ấy là một Ninja.Từ đó cậu không được chơi Bakugan nữa.Ông muốn cậu cũng chở thàng một Ninja như ông.Shun vốn là một người trầm lặng.Không hay nói nhiều và cũng chả muốn liên quan đến ai.Những điều đó có thể nhìn thấy được ở những hành động của Shun.Nhờ Dan đã làm cho Shun hiểu ra được.

Hình ảnhSửa đổi


thumb|322px

Bakugan New VestroiaSửa đổi

New Vestroia Shun có một con Bakugan mới tên là Ingram. Ở tập đầu Dan và các bạn của cậu ấy không thể liên lạc được với cậu.Shun cũng là người đầu tên đến Vestroia.Khi cậu ở trên núi tự nhiên mở một cánh cửa đến Vestroia.Từ đầu phim múc đính của Shun là cứa Vestroia và Skyress.Nhưng khi cứa được Skyress,thì Skyress lại bay đi và để lại mấy từ ''Tôi là một phần của quá khứ ,Igram một phần của tương lai''.Nhưng Skyress lại quay chở về để giúp Shun.Nhưng lúc đầu Igram thì lại không có lòng tự tin vào sức mạnh của mình.Nhờ Skyress Igram đã tìm lại được lòng tự tin của mình.Sau khi đó Skyress lại bay đi.Từ đó Skyress không quay chở lại nữa.

Hình ảnhSửa đổi

thumb|300px

Bakugan-Gundalian InvadersSửa đổi