Bakugan Wiki
Advertisement

Bakugan Battle Brawlers[]

Đầu phim Shun xếp hạng số một trên toàn thế giới. Nhưng điều đó đã thay đổi khi mẹ của cậu ấy bị ốm và phải vào bệnh viện. Sau khi mẹ mất, Shun phải ở với ông. Ông cậu là một Ninja. Từ đó cậu không được chơi Bakugan nữa. Ông muốn cậu cũng trở thành một Ninja như ông. Shun vốn là một người trầm lặng, không hay nói nhiều và cũng không muốn liên quan đến ai. Những điều đó có thể nhìn thấy được ở những hành động của Shun. Nhờ Dan đã làm cho Shun hiểu ra được.

Hình ảnh[]


thumb|322px

Bakugan New Vestroia[]

New Vestroia Shun có một Bakugan mới tên là Ingram. Ở tập đầu Dan và các bạn của cậu ấy không thể liên lạc được với cậu. Shun cũng là người đầu tên đến Vestroia. Khi cậu ở trên núi tự nhiên mở một cánh cửa đến Vestroia. Từ đầu phim mục đích của Shun là cứu Vestroia và Skyress, nhưng khi cứu được Skyress, thì Skyress lại bay đi và để lại mấy từ ''Tôi là một phần của quá khứ, Ingram một phần của tương lai''. Nhưng Skyress lại quay trở về để giúp Shun. Nhưng lúc đầu Ingram thì lại không có lòng tự tin vào sức mạnh của mình. Nhờ Skyress Igram đã tìm lại được lòng tự tin của mình, sau đó Skyress lại bay đi. Từ đó Skyress không quay trở lại nữa.

Hình ảnh[]

thumb|300px

Bakugan-Gundalian Invaders[]

Advertisement