Bakupedia
Advertisement

BakuTech! Bakugan[]

# Title Flag+of+Japan Original Airdate Script Director
1

JP: "Critical K.O.!"
"Kuritikaru K.O.!" (クリティカル K.O.!)

April 7, 2012 Kenichi Araki Takao Kato
2 JP: "My Companion is Dragaon!"
"Aibou wa Doragaon!" (相棒はドラガオン!)
April 14, 2012 Kenichi Araki Masatsugu Arakawa
3

JP: "Shoot to Extremes"

"Shuuto wo Kiwamero" (シュートをきわめろ)

April 21, 2012 Mayori Sekijima Kouta Okuno
4

JP: "The Grif Brothers"

"Gurifu Kyoudai" (グリフ兄弟)

April 28, 2012

Masashi Kubota

Masatsugu Arakawa

5

JP: "Shadow Sanjushi!"

"Shadow Sanjushi!" (シャドウ三獣士!)

May 5, 2012 Kenichi Araki Takao Kato
6

JP: "Quilt's Temple!"

"Kiruto no Shinden!" (キルトの神殿!)

May 12, 2012 Masashi Kubota Takao Kato
7

JP: "Zero Munikis!!"

"Zero Munikisu!" (零ムニキス!)

May 19, 2012 Kenichi Araki Takao Kato
8

JP: "Dragaon's Evolution!"

"Doragaon Shinka!" (ドラガオン進化!)

May 26, 2012 Mayori Sekijima Takao Kato
9

JP: "The Mysterious Master Jyou!"

"Nazo no Masutaa Jyou!" (謎のマスター・ジョウ!)

June 2, 2012 Kenichi Araki Yukio Kuroda
10

JP: "Ninja Art Poisonous Insult!"

"Ninpou Doku Bari no Jutsu!" (忍法毒バリの術!)

June 9, 2012 Kenichi Araki Yukio Kuroda
11

JP: "Soft Words win Hard Hearts"

"Jyuuyokugouseisu!" (柔よく剛を制す!)

June 16, 2012 Masashi Kubota Takao Kato
12

JP: "Self-Evolving Bakugan"

"Jiko Shinka Bakugan!" (自己進化爆丸!)

June 23, 2012 Kenichi Araki Takao Kato
13

JP: "Phantasmal Munikis"

"Genwaku no Munikisu!" (幻惑のムニキス!)

June 30, 2012 Masashi Kubota Junji Nishimura, Takao Kato
14

JP: "Advent of a Legend"

"Densetsu no Kourin!" (伝説の降臨!)

July 7, 2012 Kenichi Araki Junji Nishimura, Takao Kato
15

JP: "Sechs Tavanel!"

"Zekkusu Tabaneru!" (統タヴァネル!)

July 14, 2012 Kenichi Araki Takao Kato
16

JP: "Zakuro Invades!"

"Zakuro Shuurai!" (ザクロ襲来!)

July 21, 2012 Masashi Kubota Takao Kato
17

JP: "Bone Skuls!"

"Bon Sukarusu!" (骸スカルス!)

July 28, 2012 Mayori Sekijima Junji Nishimura, Yukio Kuroda
18

JP: "Dio Sivac's Curse"

"Jio Shibaku no Noroi!" (帝シヴァクの呪い!)

August 4, 2012 Kenichi Araki Junji Nishimura, Yukio Kuroda
19

JP: "Power Battle"

"Pa-wa- Batoru!" (パーワーバトル!)

August 11, 2012 Masashi Kubota Takao Kato
20

JP: "King Harou"

"Kingu Harou!" (キング・ハロー!)

August 18, 2012 Mayori Sekijima

Junji Nishimura, Takao Kato

21

JP: "G-Ganorada!"

"Ji Ganoreda!" (鳳ガノレーダ!)

August 25, 2012 Mayori Sekijima Junji Nishimura, Takao Kato
22

JP: "BakuThron DX"

"Bakusuron DX!" (爆スロン DX!)

September 1, 2012 Kenichi Araki Takao Kato
23

JP: "Falco versus Leoness"

"Faruko tsui Reonesu!" (ファルコ対レオネス!)

September 8, 2012 Kenichi Araki Takao Kato
24

JP: "The Devil Returns"

"Akuma ha futatabi!" (悪魔はふたたび!)

September 15, 2012 Kenichi Araki Junji Nishimura, Takao Kato
25

JP: "Cry, Shield Leoness"

"Hoero! Shirudo Reonesu!!" ('ほえろ!護(シルド)レオネス!!')

September 22, 2012 Kenichi Araki Junji Nishimura, Takao Kato
26

JP: "Bakugan Dojo Break-up""

Bakugan Dojo Bunretsu!" (爆丸道場分裂!)

September 29, 2012 Kenichi Araki Takao Kato
27

JP: "Super Almighty Bakugan"

"Chou Bannou Bakugan!" (超万能爆丸!)

October 6, 2012 Kenichi Araki Junji Nishimura, Takao Kato
28

JP: "The Invincible Grif Whirlwind"

"Muteki no Gurifu Senpuu!" (無敵のグリフ旋風!)

October 13, 2012 Kenichi Araki Junji Nishimura, Takao Kato
29

JP: "Initiate Counterattack"

"Hangeki Kaishi!" (反撃開始!)

October 20, 2012 Kenichi Araki Takao Kato
30

JP: "Metal Parts of Friendship"

"Yuujou no Metaru Pashi!" (友情のメタルパーツ!)

October 27, 2012 Kenichi Araki Junji Nishimura, Takao Kato
31

JP: "Hagger Doguma!"

"Haga Doguma!" (陣(ハガー)ドグマ!)

November 3, 2012 Mayori Sekijima Junji Nishimura, Takao Kato
32

JP: "Win Dmill!"

"Win Domiru!" (扇(ウィン)ドミル!)

November 10, 2012 Masashi Kubota Junji Nishimura, Takao Kato
33

JP: "Wind Metal Sole"

"Windo Metaru Soru!" (統風メタルソール!)

November 17, 2012 Kenichi Araki Takao Kato
34

JP: "The Two-Faced Bakugan"

"Futatsu no Kao Bakugan!" (二つの顔の爆丸!)

November 24, 2012 Kenichi Araki Junji Nishimura, Takao Kato
35

JP: "Odos versus Doubrew"

"Odosu tsui Daburyu!" (オドス対ダブリュ!)

December 1, 2012 Kenichi Araki Katsuyuki Yakushiji, Takao Kato
36

JP: "His Name is Mister Up"

"Sono Na wa Misuta Appu!" (その名はミスター・アップ!)

December 8, 2012 Kenichi Araki Takao Kato
37

JP: "Kachia Gell's Impact"

"Kachia Geru no Shougeki!" (突(カチア)ゲルの衝撃!)

December 15, 2012 Mayori Sekijima Junji Nishimura, Takao Kato
38

JP: "Gell Upper"

"Geru Appa!" (ゲルアッパー!)

December 22, 2012 Masashi Kubota Junji Nishimura, Takao Kato
39

JP: "His Name is Mister Down"

"Sono Na wa Misuta Daun!" (その名はミスター・ダウン!)

January 5, 2013 Kenichi Araki Takao Kato
40

JP: "The Blue Gale, Butta Gill"

"Aoi Reppu, Butta Giru!" ( 青い烈風、斬(ブッタ)ギル!)

January 12, 2013 Kenichi Araki Junji Nishimura, Takao Kato
41

JP: "Gachi-Baku!"

"Gachi Baku toha!" (ガチ爆とは!)

January 19, 2013 Masashi Kubota Hiroshi Nishimura, Takao Kato
42 JP: "Gachi-Baku Starts!

"Gachi Baku Sutāto!" (ガチ爆スタート!)

January 26, 2013 Masashi Kubota Takao Kato
43 JP: "Seis Tavanel vs. Zakuro!"

"Shisu Tabaneru tai Zakuro!" (覇(シス)タヴァネル対ザクロ!)

February 2, 2013 Mayori Sekijima Junji Nishimura, Takao Kato
44 JP: "Gachi-Baku in the Wilderness!"

"Kōya no Gachi Baku!" (荒野のガチ爆!)

February 9, 2013 Kenichi Araki Yuusuke Suzuki
45

JP: "The Seis Metal Threat!"

"Kyōi no Shisu Metaru!" (脅威の覇メタル!)

February 16, 2013 Kenichi Araki Katsuyuki Yakushiji, Yuusuke Suzuki
46

JP: "Six Metal"

"Roku Metaru!" (6(ろく)メタル!)

February 23, 2013 Kenichi Araki Hiroshi Nishimura, Yuusuke Suzuki
47

JP: "A Special Training on Gachi-Baku!"

"Gachi Baku Tokkun!" (ガチ爆特訓!)

March 2, 2013 Mayori Sekijima Takao Kato
48

JP: "Seis Tavanel's Assault"

"Shisu Tabaneru Shuugeki!" (覇(シス)タヴァネル襲撃!)

March 9, 2013 Masashi Kubota Takao Kato
49

JP: "Metal Hunting"

"Metaru Kari!" (メタル狩り!)

March 16, 2013 Masashi Kubota Takao Kato
50

JP: "Protect the Future!"

"Mirai o mamore!" (未来を守れ!)

March 23, 2013
51

JP: "Go! Rise Dragaon!"

"Ike! Raizu Doragaon!"  (いけ! 天(ライズ)ドラガオン! )

March 30, 2013
Advertisement